На Дубенщині вийшла книга про віруючих

Україна — багатоконфесійна держава. На її території офіційно діє понад 22 тисячі релігійних організацій (громад) майже 80-ти конфесій, напрямків, течій, 97,5 відсотка всіх релігійних організацій — християнського спрямування. З року в рік релігійна мережа в нашій країні зростає в середньому на 1200 одиниць. Найбільш динамічним у цьому плані є протестантизм – одна з найчисельніших гілок християнства у світі. Щодо кількості таких громад, то вона сягає понад 8.000 i в більшості областей держави становить до 50 % всіх церковних організацій.

Проте шлях, яким довелося пройти віруючим був досить складним. Сучасні релігієзнавці характеризують євангельських віруючих як людей, які «витримали вагу державних репресій, з одного боку, і, можливо, найважчий тягар – зневажливо-презирливе ставлення всього суспільства». Комплекс негативних побутових уявлень про ці конфесії, поширених у радянському суспільстві, формувався завдяки атеїстичній пропаганді, і в цілому сформувався як специфічний міфологічний образ «секти». На жаль, елементи цього міфу залишаються в масовій свідомості українців до сьогодні.

Нещодавно у світ вийшла книга «Історія протестантизму на Дубенщині». Сьогодні маємо нагоду поспілкуватися з її автором – магістрантом Полтавського національного університету ім. Короленка Олександром Генішом.

- Олександре, розкажіть в декількох словах про себе.

Народився та виріс в м. Дубно. Після закінчення школи вступив до Національного університету водного господарства та природокористування, де здобув спеціальність «Водопостачання та водовідведення» за кваліфікаційним рівнем «магістр». Впродовж деякого часу працював інженером-конструктором у ПрАТ «Дубенський завод ГТВ». На даний час працюю у ПрАТ «Рівнеобленерго», паралельно навчаюсь на магістратурі у Полтавському національному університеті ім. Короленка (кафедра історії, спеціальність «релігієзнавство»).

- Як виникла ідея написати книгу?

Як відомо, минулий рік був проголошений роком Реформації в Україні. В рамках указу президента був створений Дубенський оргкомітет по відзначенню 500-річчя Реформації, до складу якого ввійшли представники усіх пізніх протестантських деномінацій – баптисти, п’ятидесятники, харизмати, євангельські християни, адвентисти та ін. У співпраці з місцевими органами влади було проведено низку заходів та акцій, присвячених цій видатній події – мотивуючі та наукові конференції, круглі столи за участю освітян, відкриті уроки Реформації в шкільних закладах, коледжах та університетах, дитячі табори, авто та велопробіги, акції «чисте серце – чисте місто».

Аби більше дізнатися про позитивний досвід життєдіяльності протестантів у нашому регіоні, перед науково-історичним відділом Дубенського оргкомітету R500 (до складу якого ввійшли Андрій Захаров, Олександр Геніш, Лілія Боярська, Вадим Скорий, Ігор Маркулич та Євген Коцарєв) було поставлене завдання дослідити історію протестантизму в нашому краї і, як результат цього, виникла книга «Історія протестантизму на Дубенщині». Зі сторінок книги ми дізнаємося, що протестантські віруючі різних національностей в усі часи впливали на формування культурних, духовних та соціальних цінностей суспільства, у якому вони жили, і були невід’ємною складовою життя українського народу на Волині. Мета дослідження полягала у тому, аби зібрати всю доступну на сьогодні інформацію, систематизувати її, описати, підтвердити і неупереджено передати наступному поколінню. Адже без історії немає майбутнього.

- Про що книга? В чому її цінність?

Дослідження присвячене історії розвитку протестантизму на Дубенщині. Книга містить систематизований історичний матеріал, розпочинаючи від періоду Європейської Реформації і закінчуючи сьогоденням. На сторінках видання вперше опубліковані та представлені у загальному духовно-історичному контексті Волині, зокрема Рівненщини, десятки архівних документів, публікації із місцевих часописів, спогади свідків тих часів, що дало можливість зробити спробу об’єктивного аналізу розвитку протестантських громад на теренах Західної України, доповнивши таким чином загальну історію протестантизму в Україні.
Напевно, найскладніший період для віруючих і водночас найбільш цікавий для нас – це євангельський рух у період радянського часу. Нам відкрили доступ до обласних архівів, де є багато цікавої інформації. Практично на кожну церкву колись була заведена окрема справа. Існували спеціальні відділи, які збирали будь-яку інформацію про віруючих, ці органи дуже старанно працювали, використовували самі підступні методи в боротьбі з церквою. Звичайно, це все робилося таємно. Але, як написано в Біблії: немає нічого захованого, що не виявилося б. Прийшов час, з’явилась така можливість – говорити про це відкрито. Уся їхня закулісна діяльність, переписки між собою, діяльність КДБ стають відомими. Частину побаченого ми опублікували в цій книзі – замітки з газет, церковні документи, списки перших членів, спогади очевидців і т.д.

В кінці книги подається історія кожної євангельської громади м. Дубна. Це науково-популярне видання, яке, я сподіваюсь, стане корисним для багатьох дубенчан, що цікавляться історією свого міста та збагатить релігійно-культурну спадщину нашого краю.

- Чи вдалося досягти поставленої цілі?

Про те, наскільки нам вдалося розкрити цю тему можна робити висновки з відгуків читачів, а особливо людей, які спеціалізуються у цій галузі знань. Книга має досить позитивні відгуки науковців, зокрема доктора філософських наук, провідного наукового співробітника Центру дослідження релігії Національного педагогічного університету ім.. М.П. Драгоманова Романа Павловича Соловія, а також кандидата історичних наук, заввідділу історії ДІКЗ м. Дубна Юрія Леонідовича Пшеничного (який, до речі, є рецензентом цієї книги). Ось частина з його рецензії:

«Книга досить детально розкриває основні віхи розвитку протестантизму на Дубенщині, великою мірою вона зосереджується на аналізі основних шляхів проникнення реформаційних ідей. Помітно, що автор вагому роль відвів питанням виникнення та світоглядних особливостей різних протестантських течій, що без сумнівно буде корисним для кола читачів, які матимуть бажання розібратися у строкатій конфесійній палітрі протестантських церков. Слід віддати також належне втіленню зусиль щодо віднайдення коріння протестантських осередків на історичній Дубенщині, які свідчать про їхню глибоку і непросту історію. Тим самим книга декларує вагому історичну роль протестантських течій в історико-культурній спадщині регіону, а низка ґрунтовних роз’яснень щодо змісту цих рухів вказує на їхню затребуваність для багатьох поколінь, які бачили у цьому джерело натхнення і збереження своєї національної, культурної та релігійної ідентичності... Праця Геніша О. В. без перебільшень розкриває історію та важливу соціальну місію протестантизму на Дубенщині і стане у пригоді всім, хто захоче краще її пізнати».

- Яка ситуація з протестантизмом у відсотковому відношенні в нашому регіоні?

Станом на кінець 2017 р. на Дубенщині налічується понад 35 протестантських громад, загальною кількістю 2147 членів. З них 15 церков, які належать до п’ятидестницького віровизнання, 15 – до баптистського, 4 – до Адвентистів сьомого дня, одна церква харизматичного спрямування та одна загальноосвітня християнська школа.
На сьогоднішній день частка прихильників християнства протестантського спрямування в нашому краї складає біля 10% від загального населення Дубенського району. Таке положення сучасних віруючих на Дубенщині — це заслуга 500-річної історії протестантизму, адже грунт для майбутнього духовного євангельського пробудження в нашому регіоні та вплив сучасних протестантів на суспільні процеси в Дубно заклали попередні протестанти.

- На скільки книга є актуальною для нашого сьогодення?

Про вплив протестантизму на духовний, чи культурний, чи соціально-економічний розвиток Європи вже було багато сказано протягом минулого року. Хтось влучно підібрав фразу: Це – рух, що змінив світ. Рух, котрий чітко проголосив, що без Бога і без Євангелії неможливо змінити на краще ані життя людини зокрема, ані держави в цілому.
Сьогодні ми переживаємо найскладніші часи за всю історію незалежності країни. Нам необхідно подолати економічну кризу, побороти корупцію, провести реформи в усіх сферах життя. А це потребує передусім духовного відродження та зміни світоглядних орієнтирів нашого суспільства. Бо жодні реформи в країні неможливі без реформ у серцях людей. Хто б не прийшов до влади – якщо у людини серце не реформоване, не відроджене, як каже Євангелія – марно очікувати змін на краще.
Я впевнений, що люди, які прислухаються до цих принципів, до ідей, які записані в Божому Слові, до фактів, які наведені в цій книзі будуть мати успіх в своєму житті.

- Який обсяг та тираж книги? Де знайшли кошти на її друк?

Тираж майже 1000 примірників, обсяг тексту 240 сторінок формату В5. Книга друкувалася за кошти євангельських громад м. Дубна та за сприяння Дубенської міської ради.

- Де можна придбати книгу?

Книгу можна придбати звернувшись до будь-якої протестантської громади м. Дубна чи безпосередньо до автора. Вартість книги 120 грн. Також бажаючі можуть ознайомитися з книгою у бібліотеках та навчальних закладах міста.

- Дякую за розмову. Бажаємо Вам успіхів в цій праці і надалі. Сподіваємось, що розпочата Вами тема знайде своє продовження у наступних книгах.

Дякую, старатимусь!

Контактна інформація:
Viber: +380937248225 (Олександр Геніш)
Email: olexandr.genish@gmail.com

Бажаючі можуть ознайомитися з рецензією на книгу кандидата історичних наук, заввідділу історії ДІКЗ м. Дубна Ю.Л. Пшеничним (Завантажити)

Щоб відстежувати подальші публікації підписуйтесь на сторінку у мережі Facebook.
Сподобалося - ставимо Like!


Поділіться з своїми друзями!

Коментарі

Щоб відстежувати подальші публікації підписуйтесь на сторінку у мережі Facebook.
Вподобати сторінку - ставимо Like!

Популярні дописи з цього блогу

Відбулась звітна річна конференція УЦХВЄ у Рівненській області

Російський пранкер поговорив з Епіфанієм про вибори Президента та права ЛГБТ

Зорі віщують, а журналісти публікують

Зупиніть, будь ласка, богослужіння – ваші діти в небезпеці!